ผู้บังคับบัญชา

พล.อ.ท.วิเชียร  เรืองพระยา
จก.ทสส.ทอ.

      

ดำเนินการจัดทำโดย กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

171/1 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
พบปัญหาการใช้งานโปรดติดต่อ 2-1082,2-2223
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Administrator